لایسنس دوره های خریداری شده:

چنانچه شما دوره ای خریداری کرده باشید در زیر می توانید نام آن را مشاهده کنید و با کلیک روی آن وارد جزئیات خرید آن محصول می‌شوید و کد لایسنس و توضیحات استفاده از دوره آموزشی را مشاهده می کنید.